Veilig Werkt Beter Veilig Werkt Beter themaplein op vakevent Facility for Future Volgende editie 18 t/m 20 januari 2017 Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

Workshops

Tijdens Veilig Werkt beter 2015 worden er diverse workshops gegeven. Bezoekers kunnen gratis deelnemen mits men zich hiervoor aanmeld.
Voor het aanmelden voor het bijwonen van één of meer workshops zie de voorregistratie. In de voorregistratie kunt aangeven welke workshops u wenst te volgen. Hierna krijgt u bericht dat er plaats is. U kunt ter plekke ook informeren of er nog plaats is. Heeft u zich reeds voorgeregistreerd pas dan uw gegevens aan via de bevestigingsmail of stuur een mail naar info@veiligwerktbeter.nl

Een aantal workshops vinden plaats in het direct naastgelegen 1931 Congrescentrum, te betreden via het vakevent.
Let op: het aantal plaasten is beperkt.

*Wijzigingen voorbehouden
 

Workshop; De Zilverscan voor beoordelen 67-proof

Werknemers moeten steeds langer doorwerken. Daar willen en moeten organisaties zich op voorbereiden. Fysergo voert bij bedrijven de Zilverscan uit. Zilver vanwege de haarkleur van de levenservaren medemens. Bedrijven krijgen inzicht in de ’67-proofheid’ van het werkproces, de werkplekken, de werkcultuur en vitaliteit van de medewerkers, samen met een concreet en gedragen plan van aanpak. Zij kunnen al dan niet begeleid door adviseurs van Fysergo aan de slag om hun medewerkers een werkomgeving te bieden waarin zij daadwerkelijk gezond, veilig en efficiënt tot hun pensioen kunnen werken. Meer hierover ook in het theater. 

Datum: Donderdag 8 oktober
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
Locatie: zaal op de beursvloer

* Let op: er is plaats voor maximaal 60 personen

‘Belevingsworkshop’ Gezond en Veilig werken; beleef het zelf.

Op deze workshop worden een aantal situaties  gedemonstreerd zoals;  ‘Hakken in of uit het zand’, ‘Bezint eer ge Begint’, Mopperen of meedenken’, De Sluipende aandoening en ‘Houdt het hoofd koel’. De opzet is zeer praktisch van aard. Na een korte inleiding  wordt daadwerkelijk aan de slag gegaan met de deelnemers.
 

Datum: Donderdag 8 oktober 
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Locatie: zaal op de beursvloer 

* Let op: er is plaats voor maximaal 60 personen

Inspiratiesessie: 7 best practices van slimme online interventies

Hoe draag je met slimme online interventies bij aan veilig en gezond werken?  Hoe zorg je als organisatie voor het echt in beweging brengen van medewerkers? Het gaat hierbij niet alleen om het leren van veiligheidsregels, maar om gedragsverandering. In deze sessie door Juan Tates, Performance Consultant bij Bright Alley ziet men een range aan praktijkvoorbeelden uit de branche ter inspiratie. Diverse slimme online interventies komen voorbij: e-learning, serious games, apps, toolkits en virtual reality. Tot slot staan ze stil bij vertalen van deze voorbeelden naar het eigen werkveld.

Datum: Woensdag 7 oktober
Tijd: 16.00 tot 17.00 uur
Locatie: Dexter 13/14, 1931 Congrescentrum

* Let op: er is plaats voor maximaal 60 personen


Workshop; Een alcohol- en drugsvrije werkvloer is een must voor gezond en veilig werken

Misbruik van alcohol en drugs op de werkvloer vormt een steeds groter wordend probleem. 5% van de werknemers heeft een ver­slaving, 21% drinkt te veel en 12% kampt met een problematisch middelengebruik. Een alcohol- en drugsvrije werkvloer draagt bij aan de productiviteit, vitaliteit en gezondheid van de medewerker. In deze workshop van Be-Responsible en EE Devices worden juridische aspec­ten, veiligheid, regelgeving, handha­ving en wat verslaving nou eigenlijk is belicht.

Datum: Woensdag 7 oktober
Tijd: 12.30 tot 13.30 uur
Locatie: Dexter 19, 1931 Congrescentrum

* Let op: er is plaats voor maximaal 60 personen
 

Workshop RI&E; Van preventie tot meer rendement

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis voor preventiebeleid. De RI&E is verplicht, ook voor het midden- en kleinbedrijf. Het maken van een RI&E voorkomt boetes. Maar belangrijker, het is een eerste stap om risico’s aan te pakken en ziekte en verzuim te voorkomen. Maar hoe kom je van een papieren tijgermethode naar een efficiënt werkende aanpak?
 
Hoe start je, hoe houd je de RI&E up-to-date en hoe zorg je er als ondernemer voor dat alle medewerkers actief betrokken zijn bij het voorkomen van en omgaan met risico’s? Welke tools kun je daarvoor gebruiken? En wat levert het op?
We gaan praktisch aan de slag met deze vragen. We gaan in op het maken van een vertaalslag naar de werkvloer.
 
De workshop van 2 uur vindt plaats op het Vakevent Veilig Werkt Beter 2015 en wordt georganiseerd door het Nederlands Focal Point, RI&E Steunpunt en Enterprise Europe Network met bijdragen van Francis Minnema van de Stichting Arbo Flexbranche en Paul Beumer van de ArboUnie. Deelname is kosteloos.

Voor wie?
Ondernemers, HR professionals en preventiemedewerkers uit het MKB die de aandacht voor veilig en gezond werken in praktijk willen brengen en willen profiteren van de voordelen van de RI&E.

Datum: Woensdag 7 oktober
Tijd: 9.30 tot 11.30 uur  (VOL)
Locatie: Dexter 19, 1931 Congrescentrum

* Let op: er is plaats voor maximaal 60 personen


Workshop over de invloed van bewust en onbewust gedrag

Zelfkennis geeft inzicht in het basiskarakter en op gedragsveranderingen in de directe omgeving. Én is de basis voor effectievere communicatie, beter, veiliger en prettiger samenwerken, productiever zijn en onder alle omstandigheden kunnen blijven excelleren. HDEPP is een ervaren organisatie op het gebied van gedrag, psychologie, communicatie, stressreductie- en preventie, coaching, opleiding en training. In hun workshop laten ze ervaren hoe groot de invloed van bewust en onbewust gedrag is op veilig en gezond werken. En hoe beter en veiliger (samen) te werken.

Datum: Dinsdag 6 tot en met Donderdag 8 oktober
Tijd:
  • Dinsdag 6 oktober 14.00 - 14.30 uur: GRIP op Gedrag, GRIP op veiligheid (VOL)
  • Woensdag 7 oktober 14.00 - 14.30 uur: Veiligheid zit tussen je oren! Onthoud dat (VOL)
  • Woensdag 7 oktober 14.45 - 15.15 uur: Veiligheid zit tussen je oren! Onthoud dat (VOL)
  • Donderdag 8 oktober 14.00 - 14.30 uur: Gedrag & Crisismanagement (VOL)
Locatie: zaal op de beursvloer
* Let op: er is plaats voor maximaal 60 personen
 

Workshop; Aansprakelijkheid verandert wezenlijk bij inlegzolen veiligheidsschoenen

Ruim 20% van de Nederlanders heeft voetproblemen. Als na aankoop van veiligheidsschoenen aangepaste inlegzolen wor­den geplaatst vervalt de aansprakelijkheid van de leverancier. De werknemer of werkgever draait bij ongevallen zelf op voor de risico’s. Toppodotherapie Nederland en Australisch schoe­nenproducent Steel Blue hebben een productiesysteem ontwikkeld waarbij de inlegzolen gecertificeerd zijn en de aansprakelijkheid bij de producent blijft. Ningaloo Trading is de officiële importeur voor de Benelux en zal i.s.m. Steel Blue een workshop geven over deze materie. 

Datum: Woensdag 7 oktober
Tijd: 12.30 – 13.30 uur
Locatie: zaal op de beursvloer 

* Let op: er is plaats voor maximaal 60 personen


Workshop; De kracht van begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies

Hoe maak je begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies? Het zijn vooral banken en verzekeraars die bekend staan om hun kleine lettertjes en onbegrijpelijke voorwaarden omdat de taal waarin zij  schrijven te moeilijk is. Ook werk- en veiligheidsinstructies zijn vaak geschreven in een taal die voor veel werknemers niet goed te begrijpen is. Dit zorgt voor veel verwarring; zij weten niet goed hoe ze het werk goed en veilig moeten uitvoeren. In deze workshop van BureauTaal krijgt de deelnemer tips en handvatten om begrijpelijkere instructies te maken. De workshop is interessant, onthutsend, grappig en voor veel mensen een eyeopener.

Datum: Dinsdag 6 en woensdag 7 oktober

tijd:

  • Dinsdag 6 oktober 15.00 – 16.00 uur (VOL)
  • Woensdag 7 oktober 11.00 – 12.00 uur (VOL)

Locatie: zaal op de beursvloer

* Let op: er is plaats voor maximaal 60 personen

Workshop; Grip op agressie werkt beter

Tijdens deze interactieve workshop van Reframe zal aandacht zijn voor de 8 maatregelen vanuit de VPT en de aandachtspunten vanuit de Inspectie SZW zoals het melden en registreren van incidenten, het in kaart brengen van risico’s, opvang van medewerkers na een incident, een dadergerichte aanpak, schade verhalen/ juridische aanpak en periodiek trainen/onderhouden. Deelnemers worden eerst uitgedaagd om zelf met oplossingen te komen. Vervolgens worden succesvolle aanpakken besproken en gedeeld. Het complete agressiebeleid en de meeste essentiële zaken worden onder de loep genomen.

Datum: Woensdag 7 oktober
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur
Locatie: Dexter 13/14, 1931 Congrescentrum

* Let op: er is plaats voor maximaal 40 personen

Workshop; Zekerheid over een alcohol- en drugsvrije werkomgeving; voorkomen beter dan genezen

Alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer is vaak een onzichtbaar probleem. Een groot deel van grijs verzuim is gerelateerd aan middelengebruik. Een goed ADM-beleid (alcohol, drugs, medicijnen) kan dit voorkomen. Trafieq presenteert in een interactieve workshop door Harry Rienmeijer hoe in 6 stappen een alcohol- en drugsvrije werkvloer gerealiseerd kan worden. Men bespaart daarmee kosten, vergroot de veiligheid op de werkvloer en draagt zorg voor de medewerkers. Verder wordt de ontwikkeling rond alcohol- en drugsdetectie uiteen gezet.

Vooraf aanmelden is niet nodig
Datum: Donderdag 8 oktober
Tijd: 12.30 – 13.30 uur
Locatie: zaal op de beursvloer

* Let op: er is plaats voor maximaal 60 personen


Overige workshops

Alleen voor genodigden, leden of abonnees
 

Toxic/Arbozone-relatiedag

Om in het bedrijf goed advies te kunnen geven, heeft de arboprofessional betrouwbare informatie nodig. Op Veilig Werkt Beter verzorgt Sdu Uitgevers een speciale bijeenkomst rond dit thema. Bekende experts – auteurs van Arbo-Informatiebladen – bespreken actuele ontwikkelingen in het vakgebied, met tips en advies. Over persoonlijke beïnvloeding van het binnenklimaat, bronmaatregelen bij het werken met gevaarlijke stoffen en over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied human factors.

Aanmelden: Abonnees van Safety! magazine, Arbozone en Toxic kunnen zich voor de relatiedag aanmelden via www.sdu.nl/veiligwerktbeter
Datum: Woensdag 7 oktober
Tijd: 09.30 – 12.00 uur
Locatie: Dexter 11 t/m 14, 1931 Congrescentrum
 

Workshop; Participatieve ergonomie en digitale ondersteuning

De NVBF geeft voordrachten over het beheersen van de risico’s van fysieke belasting. Een solitaire tilcursus aan medewerkers is onvoldoende effectief. Fysieke belasting kun je beheersen door de risico’s bij de bron aan te pakken. Dit vraagt om een goede analyse.

Steven Visser is bewegingswetenschapper met als specialisatie ergonomie. Hij is gepromoveerd op het verminderen van de fysieke belasting in de bouw door de inzet van hulpmiddelen en begeleidingsstrategieën om bedrijven te helpen met de invoer van hulpmiddelen. Steven Visser zal de opgedane kennis uit zijn onderzoeken specialisatie ergonomie vertalen naar de praktijk.

  • Dekvloeren leggen zonder constant op de knieën te werken: het kan met hulpmiddelen. Wat is op de werkvloer nodig om dit waar te maken?
  • Alleen 25 kg, met z’n tweeën 50 kg of met z’n vieren 100 kg tillen en dragen: is er verschil in lumbale compressie? Welke adviezen zijn relevant op de werkvloer?
  • Begeleiding van een participatieve ergonomische aanpak door middel van e-mail; krachtig op zichzelf of integreren met face-to-face strategie?


Alleen voor genodigden en leden
Datum:
 Woensdag 7 oktober
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Dexter 11/12, 1931 Congrescentrum

Event locatie   Brabanthallen
Diezekade 2
5222 AK 's-Hertogenbosch Plan een route
Veilig Werkt Beter wordt georganiseerd door 2XPO B.V., een werkmaatschappij van Libéma.© 2017 2XPO B.V.
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt 2xpo gebruik van cookies. Meer informatie